Phản hồi của bạn
Kính gửi quý Khách hàng,
Kể từ 10h00 thứ 6 ngày 04/05/2018, NHST điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 10h00 ngày 04/05/2018 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1NDT = 3599 VND. Trân trọng!