Phản hồi của bạn
Thông báo thay đổi tỉ giá:
Kể từ 12h00 Thứ tư ngày 11/07/2018, NHST điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h00 ngày 11/07/2018 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1NDT = 3560 VND.