Phản hồi của bạn
Kính gửi Quý Khách hàng!
NHST xin trân trọng thông báo:  Thời gian NHST nhận đơn đến hết ngày 20/01/2019 (ngày 15/12 âm lịch). Thời gian giao hàng tại kho Hà Nội và Sài Gòn đến hết ngày 31/01/2019 (ngày 26/12 âm lịch).