Phản hồi khách hàng

Chi phí một đơn hàng


1. Tiền hàng
2. Phí mua hàng
3. Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc (nếu có)
4. Phí cân nặng (phí vận chuyển Trung Quốc- Việt Nam)
5. Phí tùy chọn (không bắt buộc): phí kiểm đếm, đóng kiện gỗ hoặc quấn bọt khí, phí bảo hiểm, phí giao hàng tận nơi.


1. TIỀN HÀNG
- Là giá trị sản phẩm trên website Trung Quốc phải thanh toán cho nhà cung cáp, bằng tổng tiền hàng của các link sản phẩm có trong đơn hàng đó. (số tiền này Nhaphangsieutoc.com thu hộ cho nhà cung cấp)
 Trong đó: tiền hàng 1 link sản phẩm = Đơn giá* số lượng đặt


2. PHÍ MUA HÀNG
- Là phí dịch vụ khách hàng trả cho Nhaphangsieutoc.com để giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.


3. PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC (từ shop đến kho của nhaphangsieutoc.com tại TQ)
- Phí này do shop/xưởng Trung Quốc quy định, Nhaphangsieutoc.com chỉ đóng vai trò là trung gian thanh toán cho phía shop/xưởng bên Trung Quốc.4. PHÍ CÂN NẶNG (Áp dụng cho các đơn đặt cọc từ sau ngày 1/6/2022)

Lưu ý:
- Cân nặng tối thiểu để tính phí là 0.5kg.
- Đối với mặt hàng cồng kềnh, phí vận chuyển sẽ được tính theo cần nặng quy đổi. 
Cân nặng quy đổi = (dài* rộng* cao)/ 6000 (đơn vị tính: cm)

- Chính sách hỗ trợ cước phí giao hàng tận nhà không được áp dụng cho hình thức vận chuyển tiết kiệm.


5. PHÍ TÙY CHỌN (Phí kiểm đếm, đóng kiện gỗ, bọt khí, phí bảo hiểm)
A. PHÍ KIỂM ĐẾM.
- Là chi phí khách hàng trả cho Nhaphangsieutoc.com để sử dụng dịch vụ kiểm đếm, đảm bảo sản phẩm không bị người bán giao thiếu, lỗi. Khi đặt hàng, khách hàng có thể tùy chọn gói dịch vụ này. Bảng phí kiểm đếm chi tiết tại đây:B. PHÍ ĐÓNG KIỆN GỖ, BỌT KHÍ
- Là hình thức giảm thiểu rủi ro đối với các mặt hàng dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển. Khi đặt hàng khách hàng cũng có thể tùy chọn sử dụng dịch vụ này. Phí đóng gỗ hoặc bọt khí sẽ được thanh toán cho người bán bên shop Trung Quốc để shop hỗ trợ đóng hàng đảm bảo. Đối với hàng dễ vỡ hoặc giá trị cao chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên lựa chọn thêm dịch vụ này.

- Chi phí đóng kiện gỗ, bọt khí được tính là 20tệ/ kg đầu tiên, cân nặng tiếp theo được tính 1tệ/ kg.

C. PHÍ LƯU KHO

- Đối với những đơn hàng về Việt Nam sau thời gian 7 ngày mà quý khách hàng không lấy hàng sẽ bắt đầu tính phí lưu kho với mức phí là 1000đ/kg/ngày.

- Hàng hóa lưu kho quá 15 ngày tính từ thời điểm tính phí lưu kho NHST sẽ tiến hành thanh lý hàng hóa mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa đã thanh lý hoặc cũng như Không có nghĩa vụ bồi hoàn lại toàn bộ tiền hàng và các khoản phí phát sinh trên đơn hàng (nếu có).

 

D. PHÍ BẢO HIỂM
- Đối với những đơn hàng có giá trị cao chúng tôi khuyến nghị khách hàng mua thêm bảo hiểm cho kiện hàng. Phí bảo hiểm là 5% giá trị sản phẩm. Trong trường hợp hàng hóa bị hỏng vỡ quý khách hàng sẽ được bồi thường 100% giá trị của sản phẩm đó. Trong trường hợp đơn hàng không có bảo hiểm chúng tôi bồi thường 6 lần cước vận chuyển trong trường hợp xảy ra hỏng vỡ.


E. PHÍ GIAO HÀNG TẬN NƠI
- Áp dụng theo biểu phí của bưu điện hoặc các công ty chuyển phát nhanh trong nước mà quý khách hàng chỉ định.